Wonen

In de Leef en Groei Hoeve zijn 3 vaste huurwoningen, in het sociale segment.

De woningen zijn +/- 80-90 m2. Klein wonen en een zo’n klein mogelijke voetafdruk past bij onze visie. De woningen komen in het woonhuis en een klein gedeelte van de stal ernaast. Dit brengt ons qua sfeer terug in de tijd van wonen op woonerven met meerdere families. Door de woningen te realiseren binnen de bestaande bouw kan het culturele erfgoed passend blijven in het prachtige, bestaande landschap. De woningen worden duurzaam en zoveel mogelijk energie-neutraal verbouwd.

Deze woningen worden verhuurd aan de leden van de vereniging die huur betalen aan de Leef en Groei Hoeve en zelfstandig voor hun inkomen zorgen.

Daarnaast zetten zij zich vrijwillig in als beheerders voor al het reilen en zeilen binnen de hoeve.

Door de Leef en Groei Hoeve in te richten met 3 vaste huishoudens zijn de financiering, aangeboden zorg en onderhoud goed te dragen. Ook maakt het het mogelijk om de hoeve te herstellen in haar oude staat en haar cultuurhistorische waarde te behouden. Op deze manier wordt leven in het prachtige buitengebied mogelijk voor alle portemonnees.

Door bewoners van verschillende leeftijden en levensfasen bij elkaar te brengen, ontstaat een mooie vorm van meer-generatie wonen.

Voor het wonen op deze manier is kavelsplitsing niet noodzakelijk, enkel toestemming voor bestemming wonen en recreatie en verdeling in 3 zelfstandige wooneenheden.