Wonen

Wonen als basisbehoefte!

In het groen, in de historische boerderij van de Leef en Groei Hoeve zijn 3 vaste huurwoningen, in het sociale segment, van +/- 80-90 m2.
Vanuit onze visie is wonen een basisbehoefte, door onze juridische structuur zijn we een voorbeeld hoe je wonen uit de marktwerking kan halen.

Klein wonen en een zo’n klein mogelijke voetafdruk past bij onze visie. De woningen komen in het woonhuis en een klein gedeelte van de stal ernaast. Dit brengt ons qua sfeer terug in de tijd van wonen op woonerven met meerdere families. Door de woningen te realiseren binnen de bestaande bouw kan het culturele erfgoed passend blijven in het prachtige, bestaande landschap.

Deze 3 vaste woningen worden verhuurd aan de leden van de vereniging die huur betalen aan de Leef en Groei Hoeve en zelfstandig voor hun inkomen zorgen. Daarnaast zetten zij zich vrijwillig in als beheerders voor al het reilen en zeilen binnen de hoeve. In ruil daarvoor kunnen de vaste bewoners genieten van de vele ruimte, zingeving en faciliteiten die de Hoeve biedt. Daarnaast zijn er 4 tijdelijke Hart en Ziel Huisjes waarover hier meer te lezen is.

De woningen worden duurzaam en zoveel mogelijk energieneutraal verbouwd.

Door de Leef en Groei Hoeve in te richten met 3 vaste huishoudens is al het werk wat deze plek vraagt, door de vaste bewoners, goed te dragen. Ook maakt het het mogelijk om de hoeve te herstellen in haar oude staat en haar cultuurhistorische waarde te behouden. Op deze manier wordt leven in het prachtige buitengebied mogelijk voor alle portemonnees.

Door bewoners van verschillende leeftijden en levensfasen bij elkaar te brengen, ontstaat een mooie vorm van meer-generatie wonen, waarbij je elkaar ondersteunt en aanvult.

Het wonen in gemeenschappen is niet nieuw, maar van alle tijden en culturen.