LOS Deurne sociocratische leeromgeving

LOS Deurne is een democratische school voor leerlingen van 4 t/m 21 jaar. Vanuit de visie – voor hart en ziel – ontmoeten leerlingen en begeleiders elkaar en maken ze samen afspraken over alles wat er in en rond LOS Deurne plaatsvindt. Dit gebeurt op sociocratische wijze: iedere stem telt en iedereen is evenwaardig.

Kinderen leren, ontdekken en spelen (L – O – S) in een leeromgeving met zogenaamde functionele ruimtes, bv. keuken, werkplaats, bibliotheek, atelier. Soms individueel, maar vooral ook met elkaar. Vanuit interesse, ongeacht leeftijd.

Ouders, leerlingen en begeleiders van LOS Deurne kiezen bewust voor Natuurlijk Leren: dát leren wat past bij jouw interesses, talenten en/of ambities. Ontdekken waartoe jij op deze wereld bent. Je krijgt de ruimte en de tijd om je te laten inspireren en jezelf te ontwikkelen. Je leert je kansen herkennen én grijpen.

LOS Deurne is een particulier initiatief. De school ontvangt geen bekostiging van de overheid en is daarom afhankelijk van ouderbijdragen en sponsoring teneinde de kosten te kunnen dekken.

Meer informatie over de visie en werkwijze van LOS Deurne vind je op de website: losdeurne.nl