Lidmaatschap

Lid worden
We hebben een toetreden procedure zodat er uitgebreid de tijd is voor kennismaking en verbinding. De huidige groep besluit tot wel of niet toetreden als wachtend lid van de geïnteresseerde(n). De verschillende vormen van lidmaatschap zijn stapsgewijs opgebouwd:

Wachtend lid
Voor als je al lid bent maar nog niet woont. Dit kan o.a. in de start-up fase van dit project tijdens het wachten totdat de woningen klaar zijn of als er een vertrekkend lid is en er op het leegkomen van die woning wordt gewacht.

Lid in proeftijd
Voor het eerste jaar dat je woont op de Leef en Groei Hoeve ben je lid in proeftijd. Aan het einde van die periode zal er een gesprek plaatsvinden tussen het lid in proeftijd en de rest van de bewoners en wordt er gezamenlijk besloten om het lidmaatschap over te zetten naar vast lidmaatschap of het wonen op de hoeve te beëindigen.

Vaste leden
Alle leden voor wie de proeftijd is omgezet naar een vast lidmaatschap. De leden hebben dezelfde rechten en plichten.

Lidmaatschap beëindigen
Als je wilt stoppen als lid (wachtend, lid in proeftijd of vast lid) dan wordt dit zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt. Het is niet fijn om deel uit te maken van een initiatief dat voor jou niet goed meer voelt. Als je de woning verlaat, na de wederzijdse opzegtermijn van
drie maanden, stoppen de bijdragen aan huur en servicekosten.