Juridische structuur

Vastgoedbeheer zonder winstoogmerk
De Leef en Groei Hoeve heeft haar rechtspersonen constructie aangepast aan deze tijd.

We willen betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen.

Wat ons betreft leen je alles zolang je leeft, daarna geef je het immers weer door, er is vrij weinig wat je mee kan nemen, zo hebben wij begrepen ;).

Daarom kiezen wij voor huurwoningen in het sociale segment, die na jou beschikbaar zullen zijn voor nog vele anderen. Het uitgangspunt is dat wonen een basisbehoefte is en voor elke portemonnee mogelijk moet zijn. Ook onze rechtspersonen organisatie is plat, gelijkwaardig en zonder winstoogmerk ingericht. Ons uitgangspunt is dus dat alles van de vereniging is, maar niets van individuele personen. Het is daarom ook niet nodig om het bezit veel meer waard te laten worden, of om heel veel eigen vermogen op te bouwen. Het bezit hoeft enkel in stand te blijven. Omdat we de woningen dus nooit hoeven te verkopen, is het ook niet nodig om de kavel op te splitsen. Er hoeven enkel zelfstandige wooneeenheden gerealiseerd te worden die voor altijd op deze manier verhuurbaar blijven.

Ons uitgangspunt is eigenlijk heel simpel: wonen is mogelijk voor iedereen, (weer) leven in balans met de natuur, met zo’n klein mogelijke voetafdruk, gezamenlijk zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden, zorg kunnen aanbieden voor wie dat nodig heeft en vooral samen leven en elkaar ondersteunen.

Maar hoe organiseer je dat juridisch en financieel gezien?
Gelukkig is daar al veel ervaring mee opgedaan.
Hieronder even op een rijtje:

  • De vastgoedvereniging
  • Bewonersvereniging
  • Vrijcoop en het Mietshauser Syndikat
  • de Leden.

Ons project bestaat uit 2 rechtspersonen:

1. VaVer
We hebben ‘Vastgoedvereniging de Leef en Groei Hoeve’ (VaVer), die eigenaar is van de grond en de gebouwen en gaat de verschillende leningen aan om de aanschaf en bouw te realiseren. De VaVer verhuurt het vastgoed aan de BeVer. De VaVer heeft twee leden, n.l. ‘Bewonersvereniging de Leef en Groei Hoeve’ (uitvoerend lid) en Vrijcoop (controlerend lid).

Het doel van de VaVer is om deze woningen te realiseren en tot in oneindigheid in stand te houden als huurwoningen in het sociale segment. De VaVer heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Geld dat overblijft nadat de rente en aflossingen van de leningen zijn betaald, wordt gebruikt voor onderhoud aan de huizen, en later herinvesteert in nieuwe projecten met dezelfde structuur.

2. BeVer
Alle bewoners zijn lid van de ‘Bewonersvereniging Leef en Groei Hoeve’ (BeVer). De BeVer verhuurt en beheert de woningen en ontvangt huur van de leden. De BeVer is uitvoerend lid, die bepaalt het dagelijkse reilen en zeilen binnen de vastgoedvereniging.

VrijCoop
In Duitsland is al in 1992 een concept bedacht waarmee betaalbaar wonen voor woongemeenschappen realistisch haalbaar wordt op deze zelfde manier: het Mietshäuser Syndikat. Hierbij zijn meer dan 150 woongemeenschappen aangesloten.
VrijCoop is een Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshäuser Syndikat.

VrijCoop levert per project 2 mentoren die toezicht houden op zo afgesproken structuurbesluiten. Aanpassing van de huurprijs en bijvoorbeeld ook de verkoop of splitsing van het vastgoed is alleen mogelijk met instemming van VrijCoop en omdat het doel van VrijCoop is om betaalbare huurwoningen tot in oneindigheid in stand te houden zal deze instemming er in de basis nooit komen.

Volgens dit model zijn al succesvolle projecten opgezet, zoals o.a. Ecodorp Boekel en Het nieuwe Bajesdorp waar wij onze ervaring hebben opgedaan.

Meer informatie is te vinden op:
www.vrijcoop.org, www.syndikat.org, www.ecodorpboekel.nl, www.bajesdorp.nl

De leden
Zijn lid van de bewonersvereniging, betalen huur aan de BeVer en dragen bij aan het reilen en zeilen binnen de BeVer. Niemand is eigenaar of heeft persoonlijk financieel gewin of afhankelijkheid van de vereniging. Alle leden leggen bij lidmaatschap een inleg in als renteloze, achtergestelde lening, die je terugkrijgt bij vertrek.

Bij vertrek zeg je de huur en het lidmaatschap op en heb je een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Door middel van de consent methode worden besluiten m.b.t. de vereniging gezamenlijk genomen op basis van gelijkwaardigheid. Zie hierover meer info bij organisatiestructuur.