FAQ

Wat is de status van het project?
Ons project de Leef en Groei Hoeve zit nu in de aankoopfase, dit is de fase van het project waarvoor deze crowdlendactie is opgezet. In deze fase kopen wij de Hoeve en bijbehorende grond in Maasbree, hiervoor hebben wij een voorlopig koopcontract getekend. Ook kopen en plaatsen wij zes tijdelijke woonunits bij de Hoeve. Drie van deze units worden verhuurd vaste huishoudens van de Leef en Groei Hoeve en drie zullen worden verhuurd als herstelwoning. Zodra we wonen op de hoeve in onze tijdelijke onderkomens gaan we beginnen met de voorbereidingen op de bouwfase. De bouwfase van het project start zodra een definitieve bouwvergunning is ontvangen en de financiering voor de (ver)bouwing van de Hoeve rond is.

Hoe financieren jullie de aankoopfase van het project?
Dit doen wij door de uitgifte van certificaten ter hoogte van in totaal €700.000,-. Ook zijn wij bezig met het verkrijgen van een Subsidie Stimuleren Wonen van de Provincie Limburg ter hoogte van €10.000,-. Verder bestaat ons eigen vermogen uit een Ledeninleg door alle vaste leden van de Leef en Groei Hoeve ter hoogte van €50.000,- en een inleg door VrijCoop ter hoogte van €2.000,-. In totaal komt onze financiering hiermee op €762.000,- waarmee wij de aankoopfase kunnen financieren. Voor verdere details over de financiering, klik op deze link voor onze aankoop- en financieringsbegroting.

Hoeveel tijd heb ik om certificaten te kopen?
Je helpt ons het meest door voor 11 juni 2021 certificaten te kopen, omdat wij dan het geld kunnen gebruiken voor de aankoop van de Hoeve in Maasbree vóór 23 juni 2021. Als er op dat moment geen certificatenactie is, wordt dat aangegeven op het aanmeldformulier.

De €700.000 is opgehaald, de boerderij is gekocht, hoe ziet jullie planning er dan uit?
Na aankoop van de hoeve willen wij vanaf 1 juli in de tijdelijke woonunits gaan wonen en ook de verhuur van de herstelwoningen beginnen. De periode tot eind 2021 willen wij gebruiken om alles voor de bouwvergunningsaanvraag en de financiering van de bouwfase te regelen; 2022 willen we dan gebruiken voor de verbouwing van de hoeve.

Waarom doen jullie crowdlending*?
Hiervoor hebben wij twee redenen. De eerste is dat door crowdlending er nergens geld aan de strijkstok blijft hangen. Alles wordt benut voor ons project, voor jullie als deelgever en onze project partners. Bovendien zou een financiële instelling, als zij mee zouden doen, het eerste hypotheekrecht vragen waarmee het risico voor de crowdlenders hoger zou worden. Door alles te crowdlenden delen de investeerders samen het risico waardoor dat veel lager wordt. De tweede reden is dat wij ons project graag gesteund zien worden door een brede groep mensen die hiermee iets positiefs kunnen doen met hun geld en hun vertrouwen uitspreken in de Leef en Groei Hoeve. Dit bouwt vertrouwen naar andere investeerders, waarmee dit weer dienen als een model voor toekomstige generaties woonpioniers en laat het aan de bankenwereld en de politiek zien dat er nog veel meer van dit soort projecten een kans kunnen krijgen.   

*Wij noemen het crowdlending en geen crowdfunding omdat jullie door te investeren in certificaten geld aan ons lenen en niet geven.

Hoe lang loopt de lening?
De lening loopt maximaal 2 jaar, we verwachten er echter maximaal 1 nodig te hebben omdat we binnen het bestemmingsplan passen.

Wat zijn certificaten?
Een certificaat is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf of een vereniging geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een certificaatlening aan de financiering komen. De koper van het certificaat ontvangt van de uitgever een jaarlijkse rentevergoeding.

Kan ik langer geld lenen?
Op dit moment (voor de aankoop fase van ons project) nog niet. Wel is het zo dat we voor de bouwfase van ons project ook crowdlending geld nodig gaan hebben. Wij zullen tegen die tijd contact opnemen met de certificaathouders om te kijken of zij willen verlengen tegen nieuwe voorwaarden.

Kan ik korter geld uitlenen?
Dit kan, als je je certificaten overdraagt aan iemand anders. Als de nood hoog is kunnen wij wellicht mee helpen zoeken naar iemand die het over wil nemen, we kunnen hier helaas echter geen garanties voor geven. 

Mag ik overschakelen naar een andere vergoeding?
Dit is helaas niet mogelijk. Je kunt jouw certificaat wel doorverkopen aan iemand in je netwerk. Dan kun je daarna een nieuw certificaat kopen, waarop je kunt kiezen voor de gewenste vergoeding.

Hebben jullie ervaring met eerdere certificaten acties?
Ja, enkele van ons hebben meegeholpen met de certificatenactie van Ecodorp Boekel, waarbij €600.000,- is opgehaald. De voorwaarden van onze certificaten actie zijn ook gebaseerd op deze eerdere certificatenactie van Ecodorp Boekel. 

Waar geef ik de certificaten precies op bij de inkomstenbelasting?
Box 3, overige vorderingen.

Waarom geldt er geen prospectus plicht?
De autoriteit financiële markten (AFM) biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen zoals de Leef en Groei Hoeve om certificaten uit te geven tot een bedrag van 5 miljoen euro zonder prospectusplicht, bovenal omdat we geen winstoogmerk hebben. Hiervoor hebben we het informatiedocument van de AFM ingevuld om naast ons certificatenreglement informatie te verstrekken aan de toekomstige certificaathouders. Klik hier om dit document te vinden.

Kan ik ook vanuit mijn bedrijf, vereniging of stichting certificaten kopen?
Certificaathouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven, stichtingen of verenigingen) zijn. Bij deelname van een rechtspersoon is deze certificaathouder, niet de contactpersoon.

Kan ik ook anoniem meedoen aan deze crowdleningactie?
Jazeker, stuur ons een mailtje aan investeer@leefengroeihoeve.nl, meerdere van ons hebben toegang tot deze mailbox, of bel ons op 06-20811638.

Welke opties zijn er voor rente vergoeding?
Voor wat betreft de vergoeding kan je kiezen uit vijf mogelijkheden, namelijk:
a. 3% rente voor jezelf
b. 3% rente voor een project partner
c. 1,5% rente voor jezelf en 1,5% rente voor een project partner
d. 1,5% rente voor jezelf en jaarlijks een uitnodiging voor één Hoeve weekend
e. 0% rente en jaarlijks een uitnodiging voor één Hoeve weekend

Hoeveel geld kan ik maximaal investeren?
Er is geen maximum gesteld aan de investering die je zou willen doen. Het minimale bedrag is €250. Het maximale bedrag moet in ieder geval een meervoud zijn van €250. 

Ik wil een groot bedrag investeren, kan ik jullie hierover spreken?
Jazeker, je kan ons bellen op 06-20811638.

Wat als jullie niet €700.000 ophalen voor 11 juni, welk risico loop ik dan als certificaathouder?
Geen risico. Als we niet genoeg geld ophalen (in totaal €700.000) om vóór 11 juni de boerderij te kunnen kopen dan gaat helaas de Leef en Groei Hoeve waarschijnlijk niet door op deze manier. Al het geld dat met deze certificatenactie is opgehaald, wordt dan teruggestort naar de deelgevers. Wij kunnen dit garanderen, omdat het geld dat wij moeten uitgeven totdat we de boerderij aankopen uit andere middelen wordt betaald.

Hebben jullie genoeg inkomsten om de rente te kunnen betalen?
Ja, dit hebben wij berekend aan de hand van een financieel model van de GLS Bank. Zij hebben al meer dan 30 jaar ervaring met het financieren van woongemeenschappen in deze vorm. Hiervoor hebben zij een model gemaakt waarmee zij uit kunnen rekenen of er genoeg huur en andere inkomsten binnen komen om alle kosten in de woon fase (exploitatie fase) van het project te kunnen betalen. De gegevens van de Leef en Groei Hoeve zijn in dit model ingevuld en de conclusie is dat wij een sluitende financiering en exploitatie hebben voor onze plannen. Klik op deze link voor onze aanschaf- en financieringsbegroting.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?
De certificaten hebben een looptijd van maximaal 2 jaar. Zij zullen worden afgelost bij de start van de Bouwfase. Wij verwachten dat de Bouwfase start in de loop van het jaar 2022. 

Wat is Fair Share? 
Fair share is een principe vanuit de permacultuur. Het staat voor het delen van overvloed. Voor ons is dat veel breder dan alleen de opbrengst uit de tuin, maar juist ook onze kennis, ervaringen, kunde en geld willen wij graag verder delen. 

Wat zijn project partners?
Project partners zijn organisaties die grotendeels gelijkwaardige doelen nastreven als ons project. We zijn een samenwerking aan gegaan om elkaar over en weer te ondersteunen en de uitwisseling is gebaseerd op het principe van delen van overvloed. te kunnen delen in overvloed. 

Hoe werkt het doneren aan de project partners? 
In onze crowdfundingsactie kun je ervoor kiezen dat wij de helft, of de hele jaarlijkse rente over je certificaten doneren aan één van onze projectpartners. Zij ontvangen dan net als alle deelgevers 1 keer per jaar de rente in de vorm van een donatie.

Wat is zo bijzonder aan de Leef en Groei Hoeve?
De Leef en Groei Hoeve combineert wonen, zorgen en natuur in haar plannen. We zijn er van overtuigd dat alles met elkaar verbonden is, wij als mensen zijn onderdeel van de natuur. We willen de deuren van de hoeve openen voor zoveel mogelijk samenwerkingen en ontmoetingen.

Waarom zijn er geen koopwoningen, alleen huurwoningen?
Een van onze belangrijkste uitgangspunten is dat wonen een basisbehoefte is en voor iedere portemonnee mogelijk zou moeten zijn. Wij zouden graag toe bewegen naar een ecologische circulaire economie. Daarnaast, iemand die een koopwoning heeft, kan moeilijker uitstappen dan iemand die gewoon de huur op kan zeggen. Daarbij komt dat het moeilijker is om als gemeenschap invloed uit te oefenen op nieuwe leden als er koopwoningen zijn.

Is het concept van de Leef en Groei Hoeve opschaalbaar?
Jazeker, en dat is ook ons doel! Wanneer wij hier ruimte voor hebben willen wij nieuwe woongemeenschap initiatieven gaan ondersteunen. Hiervoor zijn wij lid geworden van VrijCoop, naar voorbeeld van het Duitse “Mietshäuser Syndikat”. Hierin zijn woongroepen verenigd zodat oudere woongemeenschappen, nieuwkomers zowel financieel als met hun ervaring kunnen ondersteunen. In de laatste jaren zijn er een heleboel wooninitiatieven bijgekomen in Nederland. Dus opschaalbaar, ja!

Kun je je nog aanmelden als lid?
Helaas zijn onze vaste huurhuizen al helemaal vol. Wel creëren wij de mogelijkheid om kortere of langere tijd bij ons op de hoeve te verblijven op onze camping, of in een van de herstelwoningen.

Wat zijn de herstelwoningen?
We bieden zorg en herstel aan op de Leef en Groei Hoeve door een pauzeplek te bieden voor mensen met een burn-out, depressie, relatie of gezinsproblemen of andere beperking die zorgen voor tijdelijke een afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij. Hiervoor komen er op het terrein in eerste instantie drie en later vier zelfstandige herstelwoningen, waarvan twee voor kort- en middellang verblijf en twee voor lang verblijf.

Zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord?
Zo ja, klik hier voor het aanmeldformulier.

Als je nog vragen mist stel deze dan aan investeer@leefengroeihoeve.nl of bel 06-20811638.