FAQ

Wat is zo bijzonder aan de Leef en Groei Hoeve?
De Leef en Groei Hoeve is een plek voor leven en groeien in verbinding met jezelf, de ander en de natuur. Op basis van de peilers van de permacultuur: zorg voor de aarde, zorg voor de mens, delen van overvloed. We creëren een nieuwe vorm van wonen, wonen als basisbehoefte, geven ruimte voor mensen die tijdelijk een woonplek zoeken en delen de boerderij als shared space voor vele samenwerkingen en organisaties die dezelfde visie nastreven.

Wat is de status van het project?
Ons project de Leef en Groei Hoeve zit in de overgang van de aankoopfase naar de bouwfase. We wonen al 2 jaar met veel plezier en succes op deze plek, we hebben dag en nacht gewerkt zodat we deze zomer de bestemmingsplan wijziging, bouwvergunning en financiering rond hebben en de boerderij kunnen gaan verbouwen. Het pionieren op het gebied van vergunningen, financiering en leven heeft ons uitgedaagd en vooral veel geleerd.
In de afgelopen 2 jaar hebben we ook de hart en ziel huisjes opgeknapt en verhuurd, de derde lichting van hart en ziel bewoners, die maximaal 6 maanden hier wonen, gaat nu van start. De verhuur gaat succesvol, we hebben al doende geleerd en nu een gedegen huurcontract, borgregeling en aanbetaling voor nuts. Tijdens de afgelopen 2 jaar hebben we zoveel mogelijk onderhoud aan de boerderij gedaan om haar te goed te houden en geen verval op te laten treden. Ook hebben we succesvol vele contacten en samenwerkingen in de omgeving opgebouwd. In het weiland staat een yurt die nu gemiddeld 4 dagdelen per week verhuurd is en waar de aanvragen wekelijks voor binnenkomen.

Wat zijn de Hart en Ziel huisjes?
We bieden op de Hoeve een plek aan voor mensen om maximaal 6 maanden te landen op een fijne plek, waar je je ja’s en nee’s mag volgen en ontdekken. Je deel kan nemen aan de community en allerlei werk in en rond de boerderij, maar ook ervoor kan kiezen om op jezelf te zijn en een periode van rust in te bouwen, of te werken aan een eigen project. Een verblijf voor Hart en Ziel.

Hoe hebben jullie de aankoopfase van het project gefinancierd?
Dit deden wij door een crowdlending actie ter hoogte van in totaal €704.000,-. Verder bestaat ons eigen vermogen uit een Ledeninleg door alle vaste leden van de Leef en Groei Hoeve ter hoogte van €60.000,- en een inleg door VrijCoop ter hoogte van €2.000,-. In totaal komt onze financiering hiermee op €766.000,- waarmee wij de aankoopfase konden financieren.

Hoeveel tijd heb ik om certificaten te kopen?
Je helpt ons het meest door voor 31 mei je certificaten te kopen. Wij kunnen dan ruim op tijd de oude crowdlending aflossen en met alle zekerheid de bank en subsidie verstrekkers in laten stappen. Mochten we al voldoende binnen hebben wordt dat aangegeven op het aanmeldformulier.

De €640.000 is opgehaald, hoe ziet jullie planning er dan uit?
Nadat we de crowdlending compleet binnen hebben zal ook de GLS bank instappen en verwachten we de aangevraagd e subsidies binnen te krijgen. Vanaf 1 september gaan, onder begeleiding van onze bouwcoördinator Bram Philipsen, de werkkrachten aan de gang voor het creëren van de vaste woningen, hart en ziel woningen en het ketelhuis. Wij gaan zelf, met behulp van vrijwilligers, aan de slag voor het creëren van de ontmoeting, werkplaats en alle overige shared space, zo ook de aanplant van het landschap. We verwachten de vaste woningen in maart 2024 te kunnen betrekken en de hart en ziel woningen in september 2024.

Waarom doen jullie crowdlending*?
Hiervoor hebben wij twee redenen. De eerste is dat door crowdlending er nergens geld aan de strijkstok blijft hangen. Alles wordt benut voor ons project, voor jullie als deelgever en onze project partners. . Door dit deel te crowdlenden delen de investeerders samen het risico waardoor dat veel lager wordt. De tweede reden is dat wij ons project graag gesteund zien worden door een brede groep mensen die hiermee iets positiefs kunnen doen met hun geld en hun vertrouwen uitspreken in de Leef en Groei Hoeve. Dit bouwt vertrouwen naar andere investeerders, waarmee het weer dient als een model voor toekomstige generaties woonpioniers en laat het aan de bankenwereld en de politiek zien dat er nog veel meer van dit soort projecten een kans kunnen krijgen.   

*Wij noemen het crowdlending en geen crowdfunding omdat jullie door te investeren in certificaten geld aan ons lenen en niet geven.

Hoe lang loopt de lening?
De lening loopt 5-10 jaar, meer over hoe we dit aflossen is te vinden in het certificatenreglement.

Wat zijn certificaten?
Een certificaat is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf of een vereniging geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een certificaatlening aan de financiering komen. De koper van het certificaat ontvangt van de uitgever een jaarlijkse rentevergoeding.

Kan ik langer geld uitlenen?
Ja dit kan, als u dit graag wilt neem dan even contact op met investeer@leefengroeihoeve.nl

Kan ik korter geld uitlenen?
Dit kan, als je je certificaten overdraagt aan iemand anders. Als de nood hoog is kunnen wij wellicht mee helpen zoeken naar iemand die het over wil nemen, we kunnen hier helaas echter geen garanties voor geven. 

Mag ik overschakelen naar een andere vergoeding?
Dit is helaas niet mogelijk. Je kunt jouw certificaat wel doorverkopen aan iemand in je netwerk. Dan kun je daarna een nieuw certificaat kopen, waarop je kunt kiezen voor de gewenste vergoeding.

Hebben jullie ervaring met eerdere certificaten acties?
Ja, naast de aankoop van de Leef en Groei Hoeve voor €704.000 hebben enkele van ons meegeholpen met de certificatenactie van Ecodorp Boekel, waarbij €600.000,- is opgehaald. De voorwaarden van onze certificaten actie zijn ook gebaseerd op deze eerdere certificatenacties. 

Waar geef ik de certificaten precies op bij de inkomstenbelasting?
Box 3, overige vorderingen.

Waarom geldt er geen prospectus plicht?
De autoriteit financiële markten (AFM) biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen zoals de Leef en Groei Hoeve om certificaten uit te geven tot een bedrag van 5 miljoen euro zonder prospectusplicht, bovenal omdat we geen winstoogmerk hebben. Hiervoor hebben we het informatiedocument van de AFM ingevuld om naast ons certificatenreglement informatie te verstrekken aan de toekomstige certificaathouders.

Kan ik ook vanuit mijn bedrijf, vereniging of stichting certificaten kopen?
Certificaathouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven, stichtingen of verenigingen) zijn. Bij deelname van een rechtspersoon is deze certificaathouder, niet de contactpersoon.

Kan ik ook anoniem meedoen aan deze crowdleningactie?
Jazeker, stuur ons een mailtje aan investeer@leefengroeihoeve.nl, enkele van ons hebben toegang tot deze mailbox.In het aanmeldformulier kan aangegeven worden dat u uw gegevens niet openbaar wil delen. Wij zijn wel verplicht het register te delen met onze bank, maar dat blijft intern.

Welke opties zijn er voor rente vergoeding?
Voor wat betreft de vergoeding kan je kiezen uit vijf mogelijkheden, namelijk:
a. 2% rente voor jezelf
b. 2% rente voor een project partner
c. 1% rente voor jezelf en 1% rente voor een project partner
d. 1% rente voor jezelf en 1% voor de hoeve
e. 0% rente voor jezelf en 2% voor de hoeve

Hoeveel geld kan ik maximaal investeren?
Er is geen maximum gesteld aan de investering die je zou willen doen. Het minimale bedrag is €250. Het maximale bedrag moet in ieder geval een meervoud zijn van €250. Bij een bedrag van 640.000 euro stoppen we met de actie.

Ik wil een groot bedrag investeren, kan ik jullie hierover spreken?
Jazeker, je kan mailen naar investeer@leefengroeihoeve.nl, we nemen dan zsm contact met je op..

Wat als jullie niet €640.000 ophalen voor 31 mei, welk risico loop ik dan als certificaathouder?
Dan verlengen wij de actie tot het bedrag compleet is. De bouwplanning zal dan opschuiven. De enige deadline die we hebben op de verbouwing is die van de gemeente om de tijdelijke units te verwijderen per oktober 2024, maar hier zijn nog meerdere oplossingen voor te bedenken mocht dit nodig zijn.

Wat als de GLS bank en/of subsidieverstrekker niet meedoen?
Dit is niet te verwachten, we hebben al een hypotheekofferte van de bank, maar mocht dit toch zo lopen gaan we op zoek naar andere mogelijkheden van financiering. We verwachten met al onze doelen en plannen ruim aanspraak te kunnen maken op allerlei subsidiemogelijkheden. Mochten alle opties spaaklopen wordt de boerderij in het uiterste geval verkocht en worden alle leningen terugbetaalt uit de opbrengst van de boerderij, die op dat moment hoogstwaarschijnlijk een bestemmingsplan wijziging en bouwvergunning heeft voor 3 woningen en alle overige plannen. Een principe akkoord is in 2021 uitgegeven. Een gedetailleerde risico beschrijving is te vinden in het AFM informatie document.

Hebben jullie genoeg inkomsten om de rente te kunnen betalen?
Ja, dit hebben wij berekend aan de hand van een financieel model van de GLS Bank. Zij hebben al meer dan 30 jaar ervaring met het financieren van woongemeenschappen in deze vorm. Hiervoor hebben zij een model gemaakt waarmee zij uit kunnen rekenen of er genoeg huur en andere inkomsten binnen komen om alle kosten in de woon fase (exploitatie fase) van het project te kunnen betalen. De gegevens van de Leef en Groei Hoeve zijn in dit model ingevuld en de conclusie is dat wij een sluitende financiering en exploitatie hebben voor onze plannen. Klik op deze link voor onze begroting.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?
De certificaten hebben een looptijd van 5-10 jaar. Meer informatie over het aflossen is te vinden in het certificatenreglement.  

Hoe worden de certificaten afgelost?
De certificaten gaan we aflossen door herfinanciering en/of het aanspreken van ons overschot uit de exploitatie. Herfinancieren kan op verschillende manier: door het instappen van een bank, een nieuwe crowdlendactie of een lening bij een andere lening verstrekker.

Wat is Fair Share? 
Fair share is een principe vanuit de permacultuur. Het staat voor het delen van overvloed. Voor ons is dat veel breder dan alleen de opbrengst uit de tuin, maar juist ook onze kennis, ervaringen, kunde en geld willen wij graag verder delen. 

Wat zijn project partners?
Project partners zijn organisaties die grotendeels gelijkwaardige doelen nastreven als ons project. We zijn een samenwerking aan gegaan om elkaar over en weer te ondersteunen en de uitwisseling is gebaseerd op het principe van delen van overvloed. te kunnen delen in overvloed. 

Hoe werkt het doneren aan de project partners? 
In onze crowdfundingsactie kun je ervoor kiezen dat wij de helft, of de hele jaarlijkse rente over je certificaten doneren aan één van onze projectpartners. Zij ontvangen dan net als alle deelgevers 1 keer per jaar de rente in de vorm van een donatie.

Waarom zijn er geen koopwoningen, alleen huurwoningen?
Een van onze belangrijkste uitgangspunten is dat wonen een basisbehoefte is en voor iedere portemonnee mogelijk zou moeten zijn. Wij zouden graag toe bewegen naar een ecologische circulaire economie. Daarnaast, iemand die een koopwoning heeft, kan moeilijker uitstappen dan iemand die gewoon de huur op kan zeggen. Daarbij komt dat het moeilijker is om als gemeenschap invloed uit te oefenen op nieuwe leden als er koopwoningen zijn.

Is het concept van de Leef en Groei Hoeve opschaalbaar?
Jazeker, en dat is ook ons doel! Wanneer wij hier ruimte voor hebben ondersteunen wij nieuwe woongemeenschap initiatieven. Hiervoor zijn wij lid geworden van VrijCoop, naar voorbeeld van het Duitse “Mietshäuser Syndikat”. Hierin zijn woongroepen verenigd zodat oudere woongemeenschappen, nieuwkomers zowel financieel als met hun ervaring kunnen ondersteunen. In de laatste jaren zijn er een heleboel wooninitiatieven bijgekomen in Nederland. Wij delen al onze geleerde kennis met deze nieuwe initiatieven. Dus opschaalbaar, ja!

Zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord?
Zo ja, klik hier voor het aanmeldformulier.

Als je nog vragen mist stel deze dan aan investeer@leefengroeihoeve.nl.