Doel en Missie

Jezelf
Het ontdekken van eigen kwaliteiten, mogelijkheden en kracht.
Groeien in zelfvertrouwen en zelfliefde.
Het zelf-herstellend vermogen en fysieke gezondheid stimuleren.
Vrij voelen in geven en ontvangen.
Intrinsieke motivatie voor persoonlijke groei.
Eigen bewustzijn ontwikkelen.
Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.
Je-Zelf mogen zijn.

De ander
Genieten van samenzijn.
In verbinding staan met de maatschappij en er
positief samen aan bijdragen.
Het aangaan van lokale samenwerkingen.
Een voedingsbodem voor kunst, cultuur, creatie.
Ontspanning, plezier en spelen!
Ruimte voor ontmoetingen.
Een ondersteunende gemeenschap.
Bijdragen aan bewustzijnsgroei, vrede en verbinding.
Oog hebben voor elkaar.
Samen delen, helen, groeien en knoeien.
Een plek voor vast en tijdelijk wonen.

De natuur
Laten groeien en bloeien van de biodiversiteit.
Stimuleren van bewustwording van de mens als onderdeel van de natuur.
Het zelf-herstellend vermogen van de natuur de ruimte geven.
Het aanbieden van natuur en milieu educatie.
Het stimuleren van een gezonde leefomgeving.
Voedsel, energie en warmte voorziening in balans met de natuur.
In verbinding leven met het cultureel erfgoed en de lokale geschiedenis.
De hoeve en bijbehorende landschap als een ontmoetings-, herstel- en rustplek.