Hoekstenen

Ons project is gefundeerd op de hieronder afgebeelde hoekstenen.

Door deze hoekstenen als fundering van de Leef en Groei Hoeve te beschrijven, kunnen wij deze ook uitdragen naar onze herstel-bewoners, gasten en vrijwilligers. Elke steen apart draagt bij aan een duurzame manier van leven en samenleven. Doordat er meerdere generaties op onze hoeve wonen en/of samenkomen kunnen we breder inspireren en dit gedachtegoed doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generatie(s).