Besluitvorming

Op de Leef en Groei Hoeve worden volgens de CONSENT-methode® besluiten genomen. De inrichting van onze besluitvorming is een ontzettend belangrijk onderdeel om van onze organisatie een succes te maken.

Consent betekent dat je besluiten neemt waar geen van de aanwezigen een overwegend, beargumenteerd bezwaar op heeft. Zo worden gedragen besluiten genomen en voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag uitvoering aan wat besloten is. Het is geen veto en ook geen consensus.

Ieder mens heeft een gelijke waarde, tegelijkertijd zijn we ongelijk, uniek en verschillend.

Ieder kan zijn eigen kwaliteiten inzetten binnen deze besluitvorm.

Deze methode geeft houvast en veiligheid. Van daaruit ontstaat de vrijheid die nodig is om te kunnen brainstormen en tot compleet nieuwe ideeën te komen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en wijsheid kom je tot verrassende resultaten.

De CONSENT-methode® is ontstaan door heel verschillende oude wijsheden en werkwijzen in een praktische vorm te gieten die past bij onze cultuur, onze maatschappij en zo helpt antwoorden te vinden op vragen die in deze tijd spelen.

Meer info is te vinden op: www.consentmethode.nl